0

Komma,

Att ‘komma över’ kan ju både betyda att finna/få tag i, drabba och att bli fri från/komma igenom. Så vad innebär det att komma över någon, egentligen..?

Komma överens
komma smygande
komma på
komma till tals
komma nära
komma till uttryck
komma emellan
komma av sig
komma till korta
komma ifrån
hålla av
hålla inne
hålla ut
komma på fötter
komma igenom
komma över
komma ihåg.